Κοινή Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών και ΑΑΔΕ: Χωρίς δασμούς, μόνο με ΦΠΑ, τα εμπορεύματα καταγωγής Ην. Βασιλείου