Κινητοποίηση από το ΒΕΠ για ανάσχεση της νέας πανδημίας “Covid-19”