ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ 5.500 ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΝ