Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής του