ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΩΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ (72) ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4 ΕΩΣ ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 5036/2023 (Α’ 77).