ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ