Κατατέθηκε στη Βουλή νέο νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων