ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ν. 3551_07 - Μάιος 2019