Κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης στο δημόσιο από την 1η Φεβρουαρίου 2021