Κατάργηση της παρέλευσης ορισμένου χρόνου ως αιτία λύσης ΕΠΕ και ΙΚΕ