Καταβολή φόρου εισοδήματος σε οκτώ δόσεις-Έκπτωση 2% για εφάπαξ πληρωμή