ΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜμΕ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ