Ηλεκτρονικό σεμινάριο από το Β.Ε.Π. με θέμα: Industry 4.0/ Βιομηχανική Παραγωγή