Ηλεκτρονική πλειοδοτική διαδικασία για την αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ