Ηλεκτρονικά η αλληλογραφία μεταξύ Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και εργοδοτών και εργαζομένων από 21 Σεπτεμβρίου 2020