Ηλεκτρική ενέργεια: Μέτρα για τη στήριξη επιχειρήσεων - 39 ευρώ το μήνα η επιδότηση