Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια κλιματιστικής εγκατάστασης, διαιρούμενου τύπου, ψύξης – θέρμανσης , για το Α΄ κτήριο (ισόγειο και πρώτος όροφος) των εγκαταστάσεων του ΚΕΠ