Η Υ.Π.Α.προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για εκμίσθωση χώρου στον Κρατικού Αερολιμένα Σύρου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» (ΚΑΣΟΒ), προς άσκηση και εκμετάλλευση δικαιώματος λειτουργίας γραφείου ενοικίασης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, για χρονικό διάστημα 3 ετών