Η ΤΔ 41 ΣΠ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια νωπών κρεάτων και νωπών – κατεψυγμένων πουλερικών για την Μονάδα – Ανεξάρτητες Υπομονάδες, και Υπηρεσίες (ΛΑΦΣ, ΝΑΣΣΘ) της ΠΕ/ΤΔ 41 ΣΠ