Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια λοιπών ειδών για κάλυψη αναγκών Σπουδαστών - στριών ΣΜΥ, έτους 2021-2022