Η ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση αζητήτων εμπορευμάτων