Η πορεία υλοποίησης των πρόσφατων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και έκτακτης ενίσχυσης των ευάλωτων ομάδων