Η Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια και τοποθέτηση Φωτεινών Επιγραφών προς κάλυψη αναγκών FOB Ακτίου