Η Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια Σύγχρονου Κέντρου Μηχανουργικής Κατεργασίας (5-Αxis Vertical Machine Center)