Η Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια Νωπών Γαλακτοκομικών Ειδών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός νομού Αττικής