Η Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας