Η Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ)