Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΠ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ