Η Π.Α. προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια Κατεψυγμένων Αλιευμάτων προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής