Η Π.Α. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υφάσματος κυανόφαιου (Θερινό – Χειμερινό)