Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων