Η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, 6 και 7 Ιουνίου 2019