Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πακέτων λογισμικού αντιιικής προστασίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών