Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή εσωτερικού ελέγχου (εσωτερικός έλεγχος - αξιολόγηση κινδύνου-εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας)