Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση καρδιολογικών και γυναικολογικών υπερήχων» στα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας