Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού φυσιοθεραπευτηρίου για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας εποπτείας της