Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για το Υποέργο 3 «Προμήθεια οργάνων ελέγχου ακτινοφυσικού για τη διενέργεια ελέγχων στα Κέντρα Υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας