Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7 προκηρύσσει, 1ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για την προµήθεια επανωδέρµατος µόσχου δέψεως χρωµίου, αδιάβροχο, φυσικού προσώπου (ατρόχιστο), κατεργασίας PULL UP, για την κατασκευή φοντίων του πάνω µέρους των αρβυ