Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για την προµήθεια ειδικού εξοπλισµού (304 οπτικών οργάνων)