Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό Συµφωνίας 4ετούς διάρκειας, για την ανάδειξη µειοδότη - αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του στρατοπέδου «Αρτρου Πετρόπουλου»