Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ προκηρύσσει διαγωνισµό σύναψης και εκτέλεσης σύµβασης, για το υποπρόγραµµα «προµήθεια θερµικών διοπτρών σκόπευσης και παρατήρησης για πολυβόλα»