Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό διαγωνισµό σύναψης και εκτέλεσης σύµβασης, για το υποπρόγραµµα προµήθειας εξωλέµβιων κινητήρων 80 ίππων