Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια 2 ειδών υφασμάτων για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος παραγωγής του 700 ΣΕ και εξερχόμενων από τις παραγωγικές σχολές