Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια εμβάδων (σαγιονάρων) πλαστικών για την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ