Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας 4ετούς διάρκειας, για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΣΜΥ