Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής 2014 – 2020