Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει για την υποστήριξη υφιστάμενων ταχυπλόων σκαφών τύπου MAGNA των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων και του ΜΧ