Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «Υποστήριξη τροχοφόρων οχημάτων Μ/S 240 GD»