Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια σκοπευτικού ταχείας σκόπευσης ερυθρής κουκίδας για το τυφέκιο G3A3»