Η 96η ΑΔΤΕ προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια άρτου για τις ανάγκες των μονάδων ευθύνης της